Uchwała Prezydium nr 3/P/17


Uchwała nr 27/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 grudnia 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.Zatwierdza się uchwałę Prezydium Krajowej Rady nr 3/P/17 z dnia 15 listopada 2017 r.    w sprawie zakupu dostępu do usług dla członków PIIB, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.