Uchwała nr 24/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie wyrażenia poparcia.


Na podstawie §3 pkt 8 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa popiera starania samorządu lekarskiego w działaniach zmierzających do poprawy sytuacji w służbie zdrowia.§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.