Uchwała nr 23/R/17
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.


1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:
Złotą:
- mgr inż. Arkadiuszowi Buczyńskiemu – nr członkowski ZAP/IE/0934/01
- mgr inż. Irenie Żywuszko – nr członkowski ZAP/IS/0872/01
- mgr inż. Jackowi Cieślakowi – nr członkowski ZAP/WM/0451/01
- mgr inż. Marii Michałkowicz-Włóczyńskiej – nr członkowski ZAP/IS/2689/01
- mgr inż. Grażynie    Kowalskiej-Jarosz nr członkowski ZAP/IS/2677/01
- mgr inż. Rajmundowi Pluto-Prądzyńskiemu – nr członkowski ZAP/BO/2360/01

Srebrną:
- inż. Bogdanowi Nowakowi – nr członkowski ZAP/BM/0569/01
- mgr inż. Edmundowi Tumielewiczowi – nr członkowski ZAP/BO/0988/03
- dr inż. Anatolowi Kołoszukowi – nr członkowski ZAP/BO/0093/07
- inż. Jolancie Behnke – nr członkowski ZAP/BO/0139/07
- mgr inż. Krystynie    Kurpiel – nr członkowski ZAP/BO/1608/01
- mgr inż. Andrzejowi Praliczowi – nr członkowski ZAP/BO/1878/01
- mgr inż. Joannie Serwatce – nr członkowski ZAP/IS/2762/01
- mgr inż. Zygfrydowi Szkudlarkowi – nr członkowski ZAP/BO/0044/03

2) Na wniosek Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Andrzejowi Konopelko – nr członkowski ZAP/IE/0415/01
- mgr inż. Witoldowi Samolongowi – nr członkowski ZAP/WM/0108/03
- mgr inż. Markowi Włodarczykowi – nr członkowski ZAP/WM/0107/03

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:
Złotą:
- mgr inż. Marii Hanak – nr członkowski SLK/IS/4077/02
- mgr inż. Grzegorzowi Bojanowskiemu – nr członkowski SLK/BO/6800/01
- mgr inż. Leszkowi Ederowi – nr członkowski SLK/BO/2389/01
- mgr inż. Arturowi Fularskiemu – nr członkowski SLK/IE/7832/02
Srebrną:
- inż. Joannie Then-Adamus – nr członkowski SLK/BO/3919/06
- mgr inż. Ewie Latos – nr członkowski SLK/IS/2081/02
- mgr inż. Rafałowi Kleistowi – nr członkowski SLK/BO/0012/01

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Andrzejowi Wałdowskiemu – nr członkowski KUP/BO/3389/02

5) Na wniosek Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:
Srebrną:
- inż. Łukaszowi Buczkowi     - nr członkowski MAP/IS/1183/03
- Panu Ryszardowi Pietroniowi – nr członkowski MAP/BO/3063/01§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.