Uchwała nr 21/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 grudnia 2016 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- dr inż. Pawłowi Królowi – nr członkowski MAZ/BO/2515/01
- mgr Bożenie Pladzyk – nr członkowski MAZ/BO/5910/01
- mgr inż. Radosławowi Sekundzie – nr członkowski MAZ/BO/5776/02
- Panu Stanisławowi Staroszowi – nr członkowski MAZ/IS/2203/02
- Panu Waldemarowi Witkowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/0564/02
2) Na wniosek Okręgowej Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Piotrowi Andrzejewskiemu – nr członkowski MAZ/BD/3361/01
- mgr inż. Janowi Peście – nr członkowski MAZ/WM/6652/01
- mgr inż. Patrykowi Posiadłowskiemu – nr członkowski MAZ/IS/0954/07
- mgr inż. Janowi Świerczyńskiemu – nr członkowski MAZ/BO/6691/03

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:


Złotą:
- mgr inż. Andrzejowi Gwoździe – nr członkowski LUB/BO/0655/01
- mgr inż. Krzysztofowi Juryckiemu – nr członkowski LUB/IS/3321/02
- mgr inż. Bolesławowi Matejowi – nr członkowski LUB/BO/0038/01
- mgr inż. Teresie Stefaniak – nr członkowski LUB/BO/3474/02.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.