Uchwała nr 17/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 19 października 2016 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1) Na wniosek Okręgowej Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Jerzemu Gumińskiemu – nr członkowski MAZ/BO/4270/01
- inż. Eugeniuszowi    Kosickiemu – nr członkowski MAZ/BO/3598/02
- mgr Grażynie Lendzion – nr członkowski MAZ/BD/0176/01
- inż. Kazimierzowi Staśkiewiczowi – nr członkowski MAZ/BO/0328/01
- mgr inż. Wiktorowi Ząbkiewiczowi – nr członkowski MAZ/BO/0472/05

Srebrną:
- mgr inż. Józefowi Helińskiemu – nr członkowski MAZ/BO/3180/02
- inż. Andrzejowi Piekarskiemu – nr członkowski MAZ/BO/8110/01
- mgr inż. Lechosławowi Piotrowskiemu – nr członkowski MAZ/IE/6408/01
- mgr inż. Franciszkowi Sadalowi – nr członkowski MAZ/IE/4119/01
- mgr inż. Rafałowi Wowkonowiczowi – nr członkowski MAZ/BO/0393/04

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- Panu Wacławowi Bąkowi – nr członkowski MAZ/BO/0091/02
- inż. Alicji Burkackiej – nr członkowski MAZ/BO/5234/02
- dr inż. Janowi Bylickiemu – nr członkowski MAZ/IS/1836/01
- mgr inż. Andrzejowi Hajzikowi – nr członkowski MAZ/IS/0371/08
- mgr inż. Teresie Mosak-Rurce – nr członkowski MAZ/IS/7517/03
- mgr inż. Mieczysławowi Piotrowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/0327/01
- prof. dr hab. inż. Barbarze Rymszy – nr członkowski MAZ/BO/8993/03
- mgr inż. Mirosławowi Sataleckiemu – nr członkowski MAZ/BO/2323/02
- inż. Juliuszowi Talarczykowi – nr członkowski MAZ/IE/0107/01

Srebrną:
- inż. Joannie Adamczyk – nr członkowski MAZ/BO/2068/01
3) Na wniosek Okręgowej Rady Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Edwardowi Thenowi – nr członkowski SLK/IE/1010/02.

 

§ 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.