Uchwała nr 13/R/16
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 7 września 2016 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.1) Na wniosek Prezydium Okręgowej Rady Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:


- dr hab. inż.    Renacie Kotyni – nr członkowski ŁOD/BO/1829/02

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- mgr inż. Grażynie Kubaś     - nr członkowski WKP/BO/2565/01
- inż. Ryszardowi Jagle – nr członkowski WKP/BD/1571/01
- mgr inż. Mirosławowi Lisowskiemu – nr członkowski WKP/IE/2847/01
- inż. Edmundowi Marmurowi – nr członkowski WKP/BO/3120/01
- mgr inż. Jolancie Popławskiej – nr członkowski WKP/IS/4026/01
- inż. Jakubowi Włodarczykowi – nr członkowski WKP/WM/5618/01
- mgr inż. Przemysławowi Grzegorzowi Barczyńskiemu – nr członkowski WKP/BO/0146/01
- mgr inż. Krzysztofowi Biernackiemu – nr członkowski WKP/IS/0277/01
- mgr inż. Annie Gieczewskiej – nr członkowski WKP/BO/1143/01
- mgr inż. Tomaszowi Kulczyńskiemu – nr członkowski WKP/BO/2647/01
- dr inż. Edmundowi Przybyłowiczowi – nr członkowski WKP/BO/4134/01
- mgr inż. Piotrowi Szczepankowi     - nr członkowski WKP/IE/6979/02

Srebrną:

- Pani    Elżbiecie Stakun – nr członkowski WKP/BO/4699/01
- mgr inż. Apolinaremu Teleżyńskiemu – nr członkowski WKP/BD/5209/01
- mgr inż. Zbigniewowi Bartkowiakowi – nr członkowski WKP/IS/0174/01
- mgr inż. Stefanowi Wawrzkowowi – nr członkowski WKP/IE/5429/01
- mgr inż. Zenonowi Zgardzie – nr członkowski WKP/IE/5867/01

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- inż. Władysławowi Wróblowi – nr członkowski POM/BO/5448/01

Srebrną:

- mgr inż. Marcinowi Burzyńskiemu – nr członkowski POM/IE/0513/01

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- mgr inż. Cecylii Galińskiej – nr członkowski ŁOD/BO/0184/02
- mgr inż. Tomaszowi Klusce – nr członkowski ŁOD/BT/6557/04
- mgr inż. Piotrowi Kubickiemu – nr członkowski ŁOD/BO/0254/02
- mgr inż. Krzysztofowi Siekierze – nr członkowski ŁOD/IS/8008/07
- mgr inż. Elżbiecie Szmigiel-Augustyn – nr członkowski ŁOD/BO/2277/02
- mgr inż. Jerzemu Wereszczyńskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/0029/02

Srebrną:

- Panu     Włodzimierzowi Babczyńskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/2926/03
- mgr inż. Andrzejowi Świstkowi – nr członkowski ŁOD/BD/4188/03

5) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:


- mgr inż. Tadeuszowi Depie – nr członkowski KUP/BO/0378/01
- inż. Pawłowi Gonczerzewiczowi – nr członkowski KUP/IE/0589/01
- mgr inż. Jackowi Boreckiemu – nr członkowski KUP/BO/0353/07
- mgr inż. Ewie Kufel – nr członkowski KUP/BO/0210/08

6) Na wniosek Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- Panu Januszowi Piotrowskiemu     - nr członkowski KUP/IS/1958/01

7) Na wniosek Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:


- mgr inż. Leszkowi Dybałowi – nr członkowski MAP/BO/0611/09
- dr inż. Pawłowi Fiszerowi     - nr członkowski MAP/BO/0735/01
- mgr inż. Jerzemu Hydzikowi – nr członkowski MAP/BK/0442/05
- mgr inż. Pawłowi Krzysztofowiczowi – nr członkowski MAP/BO/1983/01
- mgr inż. Andrzejowi Nieuporanemu – nr członkowski MAP/BO/2002/01
- mgr inż. Krzysztofowi Wincencikowi – nr członkowski MAP/IE/4836/01.


§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.