Uchwała nr 25/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.


1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- mgr inż. Elżbiecie Kralczyńskiej     - nr członkowski SLK/BO/0023/01

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Henrykowi Gonsiorowi – nr członkowski SLK/BO/2595/01
- inż. Grzegorzowi Chruścielowi    SLK/IS/6109/09

3) Na wniosek Okręgowej Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Agnieszce Makałowskiej – nr członkowski POM/IS/0004/09
- mgr inż. Markowi Kaczmarczykowi – nr członkowski POM/BO/0115/04
- mgr inż. Marcinowi Surowiec – nr członkowski POM/IS/0317/05

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- Panu Stanisławowi Ziembie – nr członkowski KUP/BO/2895/01
- mgr inż. Arkadiuszowi Kłopotkowi – nr członkowski KUP/IE/3207/02§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.