Uchwała nr 17/R/14
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 10 września 2014 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Ryszardowi Orłowskiemu – nr członkowski KUP/IS/1833/01

Złotą:
- dr inż. Jadwidze Bizon-Góreckiej – nr członkowski KUP/BO/0135/01
- inż. Stefanowi Kalinowskiemu – nr członkowski KUP/BD/0907/01
- mgr inż. Włodzimierzowi Miklasowi – nr członkowski KUP/BO/1618/01
- inż. Włodzimierzowi Mrozińskiemu – nr członkowski KUP/WM/1677/01
- mgr inż. Romanowi Pastwie – nr członkowski KUP/BO/1888/01
- mgr inż. Mirosławowi Ślesińskiemu – nr członkowski KUP/BO/2531/01
- mgr inż. Danucie Stolarczuk-Guzik – nr członkowski KUP/BO/2381/01
- mgr inż. Danucie Jelinskiej – nr członkowski KUP/BO/0851/01
- mgr inż. Michałowi Buzalskiemu – nr członkowski KUP/BO/0027/04
- inż. Pawłowi Rygielskiemu – nr członkowski KUP/BO/2181/01
- mgr inż. Edwardowi Smentkowi - nr członkowski KUP/IS/2288/01
- mgr inż. Błażejowi Janiszewskiemu – nr członkowski KUP/IS/0785/01

2) Na wniosek Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- dr inż. Andrzejowi Frydryszakowi – nr członkowski KUP/IS/0516/01
- Panu Stanisławowi Fokcińskiemu – nr członkowski KUP/BD/0130/04
- mgr inż. Kazimierzowi Tuptyńskiemu – nr członkowski KUP/IS/2630/01

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Stanisławowi Kowalskiemu – nr członkowski DOŚ/IE/0342/04

Złotą:
- mgr inż. Ryszardowi Borkowi – nr członkowski DOŚ/BO/1882/01
- mgr inż. Janowi Bernardowi Michalskiemu – nr członkowski DOŚ/BD/2093/01
- inż. Elżbiecie Suppan – nr członkowski DOŚ/BO/2966/01

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Janowi Gumiennemu – nr członkowski ŁOD/BO/1660/02
- mgr prawa inż. budownictwa lądowego Ryszardowi Kanieckiemu – nr członkowski ŁOD/BO/1200/02
- mgr inż. Juliuszowi Kopytowskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/0124/02
- mgr inż. Bogdanowi Krawczykowi – nr członkowski ŁOD/BO/3666/03
- Panu Leszkowi Przybyłowi – nr członkowski ŁOD/BO/1413/02
- mgr inż. Januszowi Skupińskiemu – nr członkowski ŁOD/IS/1433/02

5) Na wniosek Okręgowej Rady Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Jolancie Orechwo – nr członkowski ŁOD/BO/1766/02
- Panu Krzysztofowi Zychowiczowi – nr członkowski ŁOD/BO/4974/03

6) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Arturowi Fularskiemu – nr członkowski SLK/IE/7832/02
- mgr inż. Mirosławowi Topolskiemu – nr członkowski SLK/BO/1586/02

Złotą:
Panu Włodzimierzowi Bryle – nr członkowski SLK/BO/5242/02

7) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Kazimierzowi Kurowskiemu – nr członkowski OPL/BD/0672/02

8) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- mgr inż. Tomaszowi Mierzwie – nr członkowski SWK/IS/0896/01

9) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- inż. Waldemarowi Piotrowi Buchholz – nr członkowski WAM/BO/0666/03
- mgr inż. Kazimierzowi Nowickiemu – nr członkowski WAM/IS/1858/01

10) Na wniosek Okręgowej Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Jerzemu Jurcowi – nr członkowski WAM/BO/0317/03

11) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Markowi Dieringowi – nr członkowski WKP/IE/0765/01

Złotą:
- mgr inż. Walentemu Adamczewskiemu – nr członkowski WKP/IE/0016/01
- mgr inż. Mirosławowi Karolakowi – nr członkowski WKP/BO/1987/01
- inż. Jerzemu Franczyszynowi – nr członkowski WKP/BO/1013/01
- mgr inż. Piotrowi Żywicy – nr członkowski WKP/BO/5965/01
- inż. Henrykowi Grabowskiemu – nr członkowski WKP/IS/1283/01
- mgr inż. Jerzemu Tykocińskiemu – nr członkowski WKP/BO/5301/01

12) Na wniosek Okręgowej Rady Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- Panu Józefowi Tarczewskiemu - nr członkowski WKP/BO/0688/03

Złotą:
- mgr inż. Iwonie Dąbrowskiej – nr członkowski WKP/IS/0728/01

13) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- dr inż. Leszkowi Niedostatkiewiczowi – nr członkowski POM/BO/3409/01
- mgr inż. Maryli Pacholczyk – nr członkowski POM/BO/0377/09
- inż. Danucie Pietroń – nr członkowski POM/BO/3807/01

14) Na wniosek Okręgowej Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- prof. dr hab. inż. Michałowi Topolnickiemu – nr członkowski POM/BO/4987/02

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.