Uchwała nr 20/R/13

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- mgr inż. Zbigniewowi Przybyszowi – nr członkowski ZAP/BO/1159/01

- dr inż. Włodzimierzowi Zaborowskiemu – nr członkowski ZAP/BO/1184/01

- mgr inż. Piotrowi Różańskiemu – nr członkowski ZAP/BO/0488/01

- dr inż. Andrzejowi Rzeszotarskiemu – nr członkowski ZAP/BO/0599/01

- mgr inż. Czesławowi Imbra – nr członkowski ZAP/BO/0421/01

- mgr inż. Darii Kozakowskiej – nr członkowski ZAP/IS/2678/01

- dr inż. Stefanowi Nowaczykowi – nr członkowski ZAP/BO/3396/02

- mgr inż. Gustawowi Kordasowi – nr członkowski ZAP/BO/1607/01

- mgr inż. Irenie Żywuszko - nr członkowski ZAP/IS/0872/01

 

Złotą:

- prof. dr hab. inż. Władysławowi Szaflikowi – nr członkowski ZAP/IS/3291/02

- inż. Janowi Graczykowi – nr członkowski ZAP/BT/0043/06

- mgr inż. Ryszardowi Kowalskiemu – nr członkowski ZAP/BD/0378/01

- mgr inż. Henrykowi Demkowiczowi – nr członkowski ZAP/BO/0152/01

- mgr inż. Bronisławowi Gazińskiemu – nr członkowski ZAP/BO/1749/01

- mgr inż. Janinie Stachurze – nr członkowski ZAP/BO/3513/02

- mgr inż. Wiesławowi Szarkowskiemu – nr członkowski ZAP/BO/1462/01

 

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- inż. Halinie Kaniak - nr członkowski OPL/BD/0042/05

- mgr inż. Joannie Krzystek – nr członkowski OPL/IS/0673/02

- dr hab. inż. Janowi Żmudzie – nr członkowski OPL/BO/0239/05

- inż. Ryszardowi Karwasieckiemu – nr członkowski OPL/BO/1441/01

 

Złotą:

- dr inż. Henrykowi Nowakowi – nr członkowski OPL/BO/1357/01

 

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.