załącznik do uchwały

Uchwała nr 19/R/13
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 11 grudnia 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Krajowej Rady nr 5/P/13 z dnia 13 listopada 2013 w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo PIIB „Inżynier Budownictwa” w roku 2014.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.