Uchwała nr 18/R/13

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2013

 

§ 1

 

Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu na rok 2013.

 

Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:

 

Wydatki-koszty:

 

  1. Zmniejsza się poz. 2.2. „Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń” o kwotę 60.000 zł do kwoty 280.000 zł.

  2. Zmniejsza się poz. 2.10. „Umowy zlecenia i ekspertyzy” o kwotę 50.000 zł do kwoty 190.000 zł.

  3. Zmniejsza się poz. 2.13. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 20.000 zł do kwoty 980.000 zł.

  4. Zwiększa się poz. 2.15. „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 50.000 zł do kwoty 400.000 zł.

  5. Zwiększa się poz. 2.16. „Koszty obsługi prawnej i ekspertyz” o kwotę 20.000 zł do kwoty 520.000 zł.

  6. Zwiększa się poz. 2.18. „Koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 30.000 zł do kwoty 130.000 zł.

  7. Likwiduje się poz. 2.20 „Rezerwa”

  8. Ustanawia się pozycję „Koszt elektronicznego dostępu do norm” w wysokości 153.000 zł.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.