Uchwała nr 17/R/13
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1


1) Na wniosek Okręgowej Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Danielowi Sagankowi – nr członkowski MAZ/IE/0708/09
- inż. Stanisławowi    Świechowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/7120/01

2) Na wniosek Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Jadwidze     Markowicz – nr członkowski MAP/BD/0826/01
- dr inż. Karolowi Ryżowi – nr członkowski MAP/BM/5362/01

3) Na wniosek Okręgowej Rady Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- inż. Zenonowi Kretowi – nr członkowski SLK/BD/2234/02
- inż. Włodzimierzowi Popczykowi – nr członkowski SLK/BD/2233/02
- mgr inż. Tomaszowi Tycowi – nr członkowski SLK/BO/7613/02

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Leszkowi    Kaniowskiemu – nr członkowski SLK/IE/1684/02

5) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Wiesławowi Łuszyńskiemu – nr członkowski KUP/BD/1458/01

6) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Janowi Stockiemu – nr członkowski ŁOD/BO/1279/02

 

§2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.