Uchwała nr 16/R/13
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 23 października 2013r.
w sprawie przyjęcia preliminarza budżetowego organizacji
przez PIIB 60. Walnego Zgromadzenia ECCE w dniach
16 - 19.10.2014 r. w Warszawie
§ 1


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa będzie organizatorem oraz gospodarzem 60. Walnego Zgromadzenia ECCE, które odbędzie się w dniach        16-19.10.2014 r. w Warszawie.


§ 2

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje preliminarz budżetowy organizacji przez PIIB 60. Walnego Zgromadzenia ECCE w dniach 16-19.10.2014 r. w Warszawie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik