Uchwała nr 15/R/13
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 23 października 2013r.
w sprawie zwołania
XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego  
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa§ 1Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XIII Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 27 i 28 czerwca 2014 r. w Warszawie.
§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.