Uchwała nr 13/R/13
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 23 października 2013 r.
w sprawie terminarza działań przygotowawczych
do XIII Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego PIIB


§ 1.


Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza następujący terminarz działań przygotowawczych do XIII Krajowego Zjazdu PIIB:

26 lutego 2014 r.
Termin przygotowania projektów sprawozdań:
-   Krajowej Rady (łącznie ze sprawozdaniem finansowym),
-   Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
-   Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
-   Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

11 marca 2014 r.
Przekazanie projektów sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej.

2 kwietnia 2014 r.
Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady, na którym następuje przyjęcie przygotowanych sprawozdań.

15 kwietnia 2014 r.
Zakończenie okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych.

23 kwietnia 2014 r.
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB, na którym następuje:
-   zatwierdzenie sprawozdania KR,
-   przyjęcie informacji o sprawozdaniach organów, tj.: KKK, KSD i KROZ,
-   omówienie sprawozdania KKR.

29 kwietnia 2014 r.
Przekazanie uchwał z okręgowych zjazdów do Krajowej Rady PIIB.

7 maja 2014 r.
Posiedzenie Prezydium KR PIIB, na którym następuje w szczególności:
-   przyjęcie projektu porządku obrad Zjazdu,
-   przyjęcie projektu regulaminu obrad Zjazdu,
-   przyjęcie projektu budżetu na rok 2015,
-   omówienie wniosków i postulatów zgłoszonych przez okręgowe zjazdy,
-   ustalenie listy zaproszonych gości.

9 maja 2014 r.
Przekazanie sprawozdań do druku.

28 maja 2014 r.
Posiedzenie Krajowej Rady PIIB, na którym następuje zatwierdzenie materiałów przyjętych przez Prezydium KR w dniu 7 maja 2014 r.

6 czerwca 2014 r.
Wysyłka zaproszeń z materiałami do delegatów i gości Zjazdu.

27-28 czerwca 2014 r.
Obrady Krajowego Zjazdu.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.