Uchwała nr 12/R/13

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 4 września 2013 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- mgr inż. Stanisławowi Stojewskiemu – nr członkowski DOŚ/BO/1881/01

- mgr inż. Rainerowi Bulli – nr członkowski DOŚ/IS/4880/01

- mgr inż. Adrianowi Ciejakowi – nr członkowski DOŚ/BO/1462/02

- mgr inż. Jackowi Oszytko – nr członkowski DOŚ/BD/3856/01

- Panu Włodzimierzowi Bartkowskiemu – nr członkowski DOŚ/IE/5201/01

- inż. Romanowi Piotrowskiemu – nr członkowski DOŚ/BO/0037/08

- inż. Andrzejowi Zdunkowi – nr członkowski DOŚ/IE/4079/01

- mgr inż. Celinie Krzyśko – nr członkowski DOŚ/BO/4769/01

- dr inż. Krzysztofowi Schabowiczowi – nr członkowski DOŚ/BO/0020/07

 

Złotą:

- prof. dr hab. inż. Krzysztofowi Parylakowi – nr członkowski DOŚ/BO/0014/01

- mgr inż. Anicie Fokczyńskiej – nr członkowski DOŚ/IS/4979/01

- mgr inż. Władysławowi Juchniewiczowi – nr członkowski DOŚ/IE/2184/01

- dr inż. Zygmuntowi Matkowskiemu – nr członkowski DOŚ/BO/3667/01

 

2) Na wniosek Okręgowej Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- inż. Barbarze Antonowicz – nr członkowski KUP/IS/0023/01

- mgr inż. Markowi Sikorze - nr członkowski KUP/IE/0207/05

- inż. Bernardowi Glapiakowi – nr członkowski KUP/BM/0562/01

- mgr inż. Zbigniewowi Szubskiemu – nr członkowski KUP/BO/2487/01

- Panu Andrzejowi Kowalskiemu – nr członkowski KUP/BD/1155/01

- inż. Romualdowi Bogdańskiemu – nr członkowski KUP/BO/0153/01

- mgr inż. Tadeuszowi Karbowiakowi – nr członkowski KUP/BO/0740/03

- dr inż. Justynie Sobczak-Piąstce – nr członkowski KUP/BO/2977/02

- mgr inż. Romanowi Michalczukowi – nr członkowski KUP/BD/1587/01

- mgr inż. Pawłowi Pietraszakowi – nr członkowski KUP/BO/0500/04

- mgr inż. Jerzemu Prywińskiemu - nr członkowski KUP/BO/2036/01

- mgr inż. Krzysztofowi Świstowskiemu – nr członkowski KUP/BO/2559/01

 

Złotą:

- inż. Wojciechowi Klateckiemu – nr członkowski KUP/BD/1024/01

 

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- mgr inż. Małgorzacie Dobrowolskiej – nr członkowski LBS/IS/0241/06

- mgr inż. Wojciechowi Janikowi – nr członkowski LBS/BO/0018/08

- dr inż. Mikołajowi Kłapociowi – nr członkowski LBS/BO/0430/01

- mgr inż. Halinie Szamotulskiej – nr członkowski LBS/BO/0005/05

 

Złotą:

- mgr inż. Krystynie Bednarczyk – nr członkowski LBS/BD/2023/01

- mgr inż. Romanowi Buszkiewiczowi – nr członkowski LBS/BO/2058/01

- mgr inż. Andrzejowi Cegielnikowi – nr członkowski LBS/BO/2061/01

- mgr inż. Jerzemu Fladerowi – nr członkowski LBS/BO/2109/01

- inż. Antoniemu Ginterowi – nr członkowski LBS/BO/0042/04

- Panu Henrykowi Kargulowi – nr członkowski LBS/BO/2071/02

- mgr inż. Markowi Puchalskiemu – nr członkowski LBS/BO/2375/01

- Panu Józefowi Rybce – nr członkowski LBS/BO/0900/01

- mgr inż. Andrzejowi Surmaczowi – nr członkowski LBS/BO/2427/01

- inż. Andrzejowi Wesołemu – nr członkowski LBS/BO/1147/01

- inż. Edwardowi Więckowskiemu – nr członkowski LBS/IE/1162/01

 

4) Na wniosek Okręgowej Rady Lubuskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- Panu Ottonowi Hakmanowi – nr członkowski LBS/BO/0298/01

- inż. Edwardowi Henschke – nr członkowski LBS/BO/0306/01

- mgr inż. Maciejowi Janeckiemu – nr członkowski LBS/BD/0138/04

- mgr inż. Piotrowi Wiśniowskiemu – nr członkowski LBS/BO/2464/01

- mgr inż. Jerzemu Kaźmierczakowi – nr członkowski LBS/IE/2182/01

 

5) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złotą:

- mgr inż. Ryszardowi Damijanowi – nr członkowski MAP/IE/4971/01

- mgr inż. Tadeuszowi Sułkowskiemu – nr członkowski MAP/WM/0840/01

- mgr inż. Ryszardowi Żakowskiemu – nr członkowski MAP/BD/1401/01

- mgr inż. Janinie Wisor-Pronobis – nr członkowski MAP/BO/1823/01

 

6) Na wniosek Okręgowej Rady Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- mgr inż. Maciejowi Malinowskiemu – nr członkowski POM/BM/2966/01

 

7) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złotą:

- mgr inż. Czesławowi Hurynowiczowi – nr członkowski POM/BO/1549/02

- mgr inż. Tomaszowi Sówce-Sowińskiemu – nr członkowski POM/WM/4512/01

 

8) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- inż. Bogdanowi Przeliorzowi – nr członkowski SLK/BO/3720/01

 

9) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- mgr inż. Krzysztofowi Durczakowi – nr członkowski WKP/IS/0869/01

- mgr inż. Andrzejowi Wojciechowskiemu – nr członkowski WKP/IS/5630/01

- inż. Zdzisławowi Koneckiemu – nr członkowski WKP/BO/2240/01

- mgr inż. Andrzejowi Jaroniowi – nr członkowski WKP/BO/1705/01

 

Złotą:

- prof. dr hab. inż. Wiesławowi Buczkowskiemu – nr członkowski WKP/WM/0418/01

- mgr inż. Lechowi Grodzickiemu - nr członkowski WKP/IS/1325/01

- inż. Czesławowi Gruchotowi – nr członkowski WKP/BD/1337/01

- mgr inż. Marianowi Walczakowi – nr członkowski WKP/BO/5370/01

- mgr inż. Piotrowi Żabierkowi – nr członkowski WKP/BO/5936/01

- Panu Bogdanowi Olejniczakowi - nr członkowski WKP/BO/3649/01

 

10) Na wniosek Okręgowej Rady Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

- inż. Janowi Czabańskiemu – nr członkowski WKP/BO/0646/01

- inż. Janowi Dopieralskiemu – nr członkowski WKP/BO/0809/01

- Panu Grzegorzowi Jędroszykowi – nr członkowski WKP/WM/1790/01

- Panu Marianowi Podsadnemu – nr członkowski WKP/BO/0276/03

- Panu Romanowi Sieradzkiemu – nr członkowski WKP/IS/4483/01

- mgr inż. Jerzemu Woźniakowi – nr członkowski WKP/BO/5717/01

 

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.