Uchwała nr 18/R/2012
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 grudnia 2012 r.
zmieniająca uchwałę nr 9/R/12 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie powołania zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej z przeznaczeniem na siedzibę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
.

 

Na podstawie § 6 ust.1 pkt 4 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w związku z § 9 regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 38/R/09 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 16 grudnia 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

W §1 Uchwały nr 9/R/12 Krajowej Rady PIIB z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie powołania zespołu ds. zakupu powierzchni biurowej uzupełnia się skład zespołu o Panią Elżbietę Janiszewską-Kuropatwę i powierza się jej funkcję wiceprzewodniczącej zespołu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.