Uchwała nr 16/R/12

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 października 2012 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- dr inż. Marianowi Kazkowi – nr członkowski SLK/BO/3168/01

- inż. Stanisławowi Tatarczykowi – nr członkowski SLK/BO/2492/01

 

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr inż. Jerzemu Szczygielskiemu – nr członkowski WKP/IS/4944/01

- inż. Mieczysławowi Szukale - nr członkowski WKP/BT/0138/05

 

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr inż. Władysławowi Walawko – nr członkowski ZAP/BO/0471/04

- mgr inż. Marii Nekanda-Trepka – nr członkowski ZAP/IS/1265/01

- mgr inż. Grażynie Kowalskiej-Jarosz – nr członkowski ZAP/IS/2677/01

- mgr inż. Rajmundowi Pluto-Prądzyńskiemu – nr członkowski ZAP/BO/2360/01

 

Złotą:

 

- inż. Kazimierzowi Błaszczykowi – nr członkowski ZAP/BO/0379/04

- mgr inż. Adamowi Szyszko – nr członkowski ZAP/BO/1664/01

- inż. Leszkowi Malecha – nr członkowski ZAP/BO/2326/01

- mgr inż. Jarosławowi Kwietniowi – nr członkowski ZAP/IE/0301/01

- mgr inż. Justynie Just – nr członkowski ZAP/BO/1345/01

- mgr inż. Dariuszowi Grochowiczowi – nr członkowski ZAP/BO/0135/01

- mgr inż. Mirosławowi Hambergowi – nr członkowski ZAP/BO/2831/01

- inż. Bogusławowi Brochmannowi – nr członkowski ZAP/IS/0631/01

- mgr inż. Markowi Kudybie – nr członkowski ZAP/BO/3492/02

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.