Uchwała nr 11/R/12

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 września 2012 r.

w sprawie nadania odznak honorowych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 4 Regulaminu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 22/11 X Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

 

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr inż. Andrzejowi Kudle – nr członkowski DOŚ/BD/0356/01

- mgr inż. Włodzimierzowi Lewowskiemu – nr członkowski DOŚ/BD/0592/01

- mgr inż. Andrzejowi Zawadzkiemu – nr członkowski DOŚ/IE/0520/01

- mgr inż. Jerzemu Żurawskiemu – nr członkowski DOŚ/BO/1132/03

 

2) Na wniosek XI Zjazdu Sprawozdawczego Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złotą:

 

- mgr inż. Annie Ficner – nr członkowski DOŚ/BO/1413/01

 

 

3) Na wniosek XI Zjazdu Sprawozdawczego Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr inż. Krzysztofowi Mizgajskiemu – nr członkowski KUP/BO/1648/01

 

 

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- inż. Józefowi Koszutowi – nr członkowski LUB/WM/1703/01

 

Złotą:

 

- inż. Katarzynie Trojanowskiej-Żuk – nr członkowski LUB/BO/0620/01

 

5) Na wniosek XI Zjazdu Sprawozdawczego Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr inż. Andrzejowi Masztanowiczowi – nr członkowski ŁOD/BO/2398/02

- inż. Markowi Stańczakowi – nr członkowski ŁOD/IE/5144/03

 

6) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr inż. Markowi Ryniecki – nr członkowski ŁOD/BO/7999/07

- mgr inż. Cecylii Galińskiej – nr członkowski ŁOD/BO/0184/02

- mgr inż. Tomaszowi Klusce – nr członkowski ŁOD/BT/6557/04

- mgr inż. Sławomirowi Chróścielewskiemu – nr członkowski ŁOD/WM/1787/02

- mgr inż. Jerzemu Wereszczyńskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/0029/02

- mgr inż. Janowi Wójtowi – nr członkowski ŁOD/BO/3999/03

- mgr inż. Krzysztofowi Siekierze – nr członkowski ŁOD/IS/8008/07

 

Złotą:

 

- mgr inż. Piotrowi Filipowiczowi - nr członkowski ŁOD/BO/0222/02

- Panu Ryszardowi Gierakowi – nr członkowski ŁOD/BO/0950/02

- mgr inż. Kazimierzowi Jakubowskiemu – nr członkowski ŁOD/IE/1186/02

- inż. Romanowi Kostyle – nr członkowski ŁOD/IS/1440/02

- inż. Tadeuszowi Miksie – nr członkowski ŁOD/BO/0525/02

- mgr inż. Piotrowi Parkitnemu – nr członkowski ŁOD/BO/1150/02

- inż. Adamowi Różyckiemu – nr członkowski ŁOD/IS/1403/02

- inż. Wiesławowi Sienkiewiczowi – nr członkowski ŁOD/BO/0002/02

- mgr inż. Janowi Gałązce – nr członkowski ŁOD/BM/1062/02

- inż. Zofii Kosz-Koszewskiej – nr członkowski ŁOD/BM/3388/03

- inż. Wojciechowi Hanuszkiewiczowi – nr członkowski ŁOD/BO/1227/02

- mgr inż. Grażynie Orzeł – nr członkowski ŁOD/IS/1521/02

- mgr inż. Andrzejowi Krzesińskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/1704/02

- mgr inż. Krzysztofowi Wernerowi – nr członkowski ŁOD/BO/1302/02

- inż. Stanisławowi Wojciechowskiemu – nr członkowski ŁOD/WM/1354/02

 

7) Na wniosek Okręgowej Rady Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr Grażynie Lendzion – nr członkowski MAZ/BD/0176/01

- mgr inż. Henrykowi Kuć – nr członkowski MAZ/BO/1232/05

- dr inż. Jerzemu Dylewskiemu – nr członkowski MAZ/BO/7050/01

 

8) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- inż. Wojciechowi Barankiewiczowi – nr członkowski MAZ/BO/0107/09

- dr inż. Janowi Bylickiemu - nr członkowski MAZ/IS/1836/01

- mgr inż. Andrzejowi Dębowemu – nr członkowski MAZ/BO/3229/02

- mgr inż. Jolancie Łopacińskiej – nr członkowski MAZ/IS/0947/01

- mgr inż. Antoniemu Malikowi – nr członkowski MAZ/BO/5357/02

- mgr inż. Mieczysławowi Piotrowskiemu – nr członkowski MAZ/BO/0327/01

- prof. dr hab. inż. Barbarze Rymszy – nr członkowski MAZ/BO/8993/03

- mgr inż. Andrzejowi Wasilewskiemu – nr członkowski MAZ/IE/6323/03

- Panu Kazimierzowi Gago – nr członkowski MAZ/BO/1298/02

- mgr inż. Krzysztofowi Gosławskiemu – nr członkowski MAZ/BO/6925/01

- mgr inż. Andrzejowi Hajzikowi – nr członkowski MAZ/IS/0371/08

- Panu Stanisławowi Przesmyckiemu – nr członkowski MAZ/IE/2003/01

 

Złotą:

 

- mgr inż. Elżbiecie Andrzejaczek – nr członkowski MAZ/IS/6976/01

- mgr inż. Marii Bereskiej – nr członkowski MAZ/IE/2015/01

- mgr inż. Jerzemu Bielawskiemu - nr członkowski MAZ/IE/2900/02

- mgr inż. Elżbiecie Brenda nr członkowski MAZ/BD/4790/01

- mgr inż. Tomaszowi Chojnackiemu nr członkowski MAZ/BO/4112/01

- mgr inż. Irenie Churskiej – nr członkowski MAZ/WM/4594/01

- mgr inż. Bogdanowi Horszczarukowi – nr członkowski MAZ/IS/5559/02

- mgr inż. Jerzemu Skoczkowi – nr członkowski MAZ/IS/2201/01

- mgr inż. Halinie Śmierzchalskiej – nr członkowski MAZ/IS/3079/01

 

9) Na wniosek XI Zjazdu Sprawozdawczego Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr inż. Mieczysławowi Bartodziej – nr członkowski MAZ/IE/1529/02

 

Złotą:

 

- prof. dr hab. inż. Markowi Łagodzie – nr członkowski MAZ/BM/3932/01

 

10) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr inż. Elżbiecie Kosior - nr członkowski PDK/IS/1011/01

- dr inż. Zbigniewowi Plewako – nr członkowski PDK/BO/0518/01

 

11) Na wniosek Okręgowej Rady Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złotą:

 

- mgr inż. Tadeuszowi Dusakowi – nr członkowski PDK/BO/0143/01

- Panu Ryszardowi Owsianemu – nr członkowski PDK/BO/0256/02

 

12) Na wniosek XI Zjazdu Sprawozdawczego Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Złotą:

 

- mgr inż. Małgorzacie Micał – nr członkowski PDL/BO/2049/02

 

13) Na wniosek XI Zjazdu Sprawozdawczego Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- inż. Wojciechowi Piszczako – nr członkowski POM/IE/3869/01

 

Złotą:

 

- inż. Zbigniewowi Wrzesińskiemu – nr członkowski POM/BD/5461/01

 

 

14) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- inż. Grzegorzowi Gowarzewskiemu – nr członkowski SLK/BO/5776/01

- mgr inż. Marii Hanak – nr członkowski – nr członkowski SLK/IS/4077/02

- dr inż. Jarosławowi Paluszyńskiemu – nr członkowski SLK/BO/1515/02

- dr inż. Jerzemu Skotnemu – nr członkowski SLK/BO/1226/02

- mgr inż. Leszkowi Ederowi – nr członkowski SLK/BO/2389/01

- mgr inż. Stanisławie Franusiak – nr członkowski SLK/BK/2703/04

 

 

15) Na wniosek Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr Henrykowi Abramowskiemu – nr członkowski SWK/BO/0954/01

- inż. Mirosławowi Szczukiewiczowi – nr członkowski SWK/BD/0676/01

- mgr inż. Kazimierzowi Grabdzie – nr członkowski SWK/BO/0167/01

- mgr inż. Wiesławowi Milcarzowi – nr członkowski SWK/BO/0167/01

- Panu Adamowi Sławińskiemu – nr członkowski SWK/BD/1368/01

- mgr inż. Elżbiecie Doroszkiewicz – nr członkowski SWK/IS/2252/02

 

Złotą:

 

- mgr inż. Ryszardowi Zbróg – nr członkowski SWK/BO/0804/01

 

16) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- inż. Józefowi Kuleszyńskiemu –nr członkowski SWK/BO/1677/01

- mgr inż. Ireneuszowi Janikowi – nr członkowski SWK/BO/1968/02

- mgr inż. Bożenie Komerskiej – nr członkowski SWK/IS/0268/01

- Panu Krzysztofowi Zapale – nr członkowski SWK/IS/0797/01

- inż. Pawłowi Karpińskiemu – nr członkowski SWK/BO/0243/01

 

Złotą:

 

- mgr inż. Wiesławie Sobańskiej – nr członkowski SWK/IS/0619/01

 

 

17) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- inż. Jerzemu Kamińskiemu – nr członkowski WAM/IE/1016/01

- mgr inż. Grzegorzowi Danilewiczowi – nr członkowski WAM/BO/0418/02

- mgr inż. Edwardowi Stasiukowi – nr członkowski WAM/BO/2522/01

 

Złotą:

 

- Panu Zenonowi Dziądziakowi – nr członkowski WAM/BO/0553/01

- mgr inż. Leszkowi Godlewskiemu – nr członkowski WAM/BO/0686/01

- inż. Aleksandrowi Lachowiczowi – nr członkowski WAM/BO/1414/01

- mgr inż. Elżbiecie Lasmanowicz – nr członkowski WAM/IS/1423/01

- inż. Jerzemu Makowskiemu – nr członkowski WAM/BO/1590/01

- inż. Sylwestrowi Rączkiewiczowi – nr członkowski WAM/IE/2222/01

- inż. Benedyktowi Rogali – nr członkowski WAM/IE/2240/01

 

 

18) Na wniosek Okręgowej Rady Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

 

Srebrną:

 

- mgr inż. Bogumiłowi Chełkowskiemu – nr członkowski WKP/BD/0494/01

- mgr inż. Andrzejowi Dudzińskiemu – nr członkowski WKP/IE/0431/04

- mgr inż. Lechowi Karwowskiemu – nr członkowski WKP/IE/2000/01

- mgr inż. Andrzejowi Kaszkowiakowi – nr członkowski WKP/IE/2023/01

- mgr inż. Waldemarowi Pięcie – nr członkowski WKP/IS/3919/01

- mgr inż. Wojciechowi Podwójskiemu – nr członkowski WKP/IE/3996/01

- inż. Krzysztofowi Rabiedze – nr członkowski WKP/BD/4186/01

- inż. Bogdanowi Skibińskiemu – nr członkowski WKP/IS/4522/01

- mgr inż. Aleksandrowi Szymkowiakowi – nr członkowski WKP/BO/5092/01

- dr inż. Romanowi Żywicy – nr członkowski WKP/BO/5966/01

 

Złotą:

 

 

- prof. dr hab. inż. Edwardowi Szczechowiakowi – nr członkowski WKP/IS/1338/03

- mgr inż. Elżbiecie Zbytniewskiej - nr członkowski WKP/BD/5860/01

 

 

 

§2

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.