Uchwała nr 30/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 grudnia 2011r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Rady Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa :

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Srebrną Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- inż. Mariuszowi Olszewskiemu nr członkowski ZAP/BO/1339/01

Złotą:

- mgr inż. Mieczysławowi Chodynieckiemu nr członkowski ZAP/IE/1708/01
- mgr inż. Władysławowi Podgórskiemu nr członkowski ZAP/IE/1500/01

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.