załącznik nr 1 do uchwały
załącznik nr 2 do uchwały

Uchwała nr 29/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 grudnia 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


§ 1

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwałę Prezydium Krajowej Rady z dnia 26 października 2011 r.:

1. Uchwałę nr 4/P/11 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania oraz regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.