Uchwała nr 26/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 12 października 2011r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Rady Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Maciejowi Dzikowskiemu nr członkowski ŁOD/IS/2271/02
- mgr inż. Aleksandrze Kik nr członkowski ŁOD/BO/0145/02
- inż. Zdzisławowi Kopce nr członkowski ŁOD/BO/1033/02
- dr inż. Janowi Kozickiemu nr członkowski ŁOD/BO/1671/02
- mgr inż. Januszowi Mostowskiemu nr członkowski ŁOD/BO/0577/02
- dr inż. Jerzemu Pakule nr członkowski ŁOD/BO/0399/02
- inż. Ryszardowi Rozwandowiczowi nr członkowski nr członkowski ŁOD/BO/2876/03
- inż. Kazimierzowi Szopińskiemu nr członkowski ŁOD/BO/6618/04
- tech. Zbigniewowi Szymańskiemu nr członkowski ŁOD/BO/4219/03

2) Na wniosek Okręgowej Rady Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- dr inż. Janowi Czupajłło nr członkowski DOŚ/BO/0485/02

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.