Uchwała nr  23/R/11
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 31 sierpnia  2011r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa :

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- inż. Jerzemu Chorążemu nr członkowski DOŚ/IE/0006/01
- mgr inż. Zbigniewowi Szurlejowi nr członkowski DOŚ/IS/0012/01
- inż. Antoniemu Pobihonowi nr członkowski DOŚ/BO/1747/01
- mgr inż. Januszowi Supersonowi nr członkowski DOŚ/BO/2671/01
- mgr inż. Tadeuszowi Kowalskiemu nr członkowski DOŚ/BO/2600/01
- inż. Wiesławie Grzelce – Wyppych nr członkowski DOŚ/BO/5046/01

2) Na wniosek Okręgowej Rady Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- dr inż. Leszkowi Krawczykowi nr członkowski DOŚ/BD/0007/01
- mgr inż. Stanisławowi Kapelskiemu nr członkowski DOŚ/BD/0979/01
- dr inż. Marianowi Personie nr członkowski DOŚ/BO/0010/01
- prof. dr hab.inż. Antoniemu Biegusowi DOŚ/BO/4872/01

3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko – Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Annie Józefowicz – nr członkowski KUP/IS/0243/05

4) Na wniosek Okręgowej Rady Kujawsko – Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Danucie Stolarczuk –Guzik nr członkowski KUP/BO/2381/01
- mgr inż. Andrzejowi Zabrockiemu nr członkowski KUP/BO/2839/01
- techn. Karolowi Tabaczyńskiemu nr członkowski KUP/BO/2561/01
- mgr inż. Januszowi Matyskowi nr członkowski KUP/BD/1555/01
- dr inż. Janowi Lorkowskiemu nr członkowski KUP/BO/1422/01
- inż. Stefanii Bik nr członkowski KUP/BO/0129/01
- mgr inż. Ewie Topolewskiej nr członkowski KUP/WM/0600/03

5) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- dr inż. Wiesławowi Nurkowi nr członkowski LUB/BO/0232/01
- mgr inż. Edwardowi Wilczopolskiemu nr członkowski LUB/BD/0549/01
- inż. Andrzejowi Leniakowi nr członkowski LUB/BM/0278/01
- dr inż. Andrzejowi Pichli nr członkowski LUB/WM/1685/01

Srebrną:
- mgr inż. Janowi Ludwikowi Ziółkowi nr członkowski LUB/BO/2653/01
- inż. Andrzejowi Mroczkowi nr członkowski  LUB/BD/0301/01
- mgr inż. Romanowi Nowakowi nr członkowski LUB/BD/1919/01
- dr inż. Kazimierzowi Bonetyńskiemu nr członkowski LUB/IS/2362/01
- inż. Lechowi Decowi nr członkowski LUB/IS/0016/01
- mgr inż. Jerzemu Ekiertowi nr członkowski LUB/BD/3840/02
- mgr inż. Marii Kosler nr członkowski LUB/BK/0477/04
- inż. Edwardowi Woźniakowi nr członkowski LUB/IE/3669/02
- mgr inż. Iwonie Żak nr członkowski LUB/IS/0149/01
- inż. Mieczysławowi Hryciukowi nr członkowski LUB/BO/0388/03
- inż. Elżbiecie Komor nr członkowski LUB/BO/1429/01
- mgr inż. Kazimierzowi Kostrzanowskiemu nr członkowski LUB/IE/4035/02

6) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- dr inż. Wojciechowi Bilińskiemu nr członkowski MAP/BO/3141/01
- mgr inż. Romanowi Chmiel nr członkowski MAP/BD/6533/02
- mgr inż. Andrzejowi Ciasnosze nr członkowski MAP/BO/6652/02
- mgr inż. Marcinowi Cierpichowi nr członkowski MAP/BO/6878/02
- mgr inż. Małgorzacie Dumie – Michalik nr członkowski MAP/IS/6220/02
- mgr inż. Janowi Dziedzicowi nr członkowski MAP/BD/2543/01
- inż. Zbigniewowi Franczakowi nr członkowski MAP/WM/4278/01
- mgr inż. Andrzejowi Gołaszewskiemu nr członkowski MAP/BO/2941/01
- mgr inż. Marianowi Jamborskiemu nr członkowski MAP/BK/0408/05
- mgr inż. Adamowi Knapikowi nr członkowski MAP/BO/0694/03
- mgr inż. Andrzejowi Kucharskiemu nr członkowski MAP/BO/0038/01
- mgr inż. Andrzejowi Kuldankowi nr członkowski MAP/IS/0284/04
- mgr inż. Renacie Łabędź nr członkowski MAP/IS/0825/01
- mgr inż. Wacławowi Marcjanowi nr członkowski MAP/IE/4979/01
- mgr inż. Józefowi Mące nr członkowski MAP/IS/2999/01
- mgr inż. Krzysztofowi Moskalowi nr członkowski MAP/IS/2272/01
- mgr inż. Wojciechowi Struzikowi nr członkowski MAP/BO/0842/01
- mgr inż. Joannie Wingralek nr członkowski MAP/ BD/4133/01
- mgr inż. Janowi Żakowskiemu nr członkowski MAP/BD/0025/04
- mgr inż. Grażynie Żuławińskiej nr członkowski MAP/BO/3027/01

7)   Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Piotrowi Szatkowskiemu nr członkowski SLK/BO/0278/01

Srebrną:
- mgr inż. Kazimierzowi Sowie nr członkowski SLK/IS/0122/01
- mgr inż. Elżbiecie Godzieszce nr członkowski SLK/IS/1168/03
- mgr inż. Elżbiecie Kralczyńskiej nr członkowski SLK/BO/0023/01
- mgr inż. Józefowi Bułce nr członkowski SLK/IE/0784/01
- mgr inż. Alojzemu Sawickiemu nr członkowski SLK/IS/1359/02
- mgr inż. Ewie Dworskiej nr członkowski SLK/IS/4643/01

8) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:
- mgr inż. Danucie Jamrozik – Szymkiewicz nr członkowski SWK/BO/0204/01
- mgr inż. Zbigniewowi Majorowi nr członkowski SWK/BD/0389/01
- mgr inż. Wojciechowi Sierakowi nr członkowski SWK/BD/0591/01

Srebrną:
- mgr inż. Dariuszowi Adamkowi nr członkowski SWK/BO/0955/01
- techn.  Grzegorzowi Adamusowi nr członkowski SWK/BD/1389/01
- inż. Edwardowi Białemu nr członkowski SWK/IS/0026/01
- inż. Ewie Chajduk nr członkowski SWK/BO/0060/04
- mgr inż. Monice Czekaj nr członkowski SWK/BD/1766/01
- mgr inż. Zenonowi Kubickiemu nr członkowski SWK/BD/0322/01
- mgr inż. Bożenie Nowińskiej nr członkowski SWK/IS/2023/02
- inż. Teresie Świebodzie nr członkowski SWK/BD/0700/01
- dr inż. Grzegorzowi Świtowi nr członkowski SWK/BO/0702/01

9) Na wniosek Okręgowej Rady Wielkopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Markowi Bereżeckiemu nr członkowski WKP/BD/0236/01
- mgr inż. Krzysztofowi Biernackiemu nr członkowski WKP/IS/0277/01
- mgr inż. Iwonie Dąbrowskiej nr członkowski WKP/IS/0728/01
- mgr inż. Wiesławowi Furmaniakowi nr członkowski WKP/BD/1044/01
- inż. Jerzemu Gawroniakowi nr członkowski WKP/BO/1110/01
- inż. Tomaszowi Gorczycy nr członkowski WKP/IE/1221/01
- inż. Andrzejowi Jęczmionce nr członkowski WKP/BO/1782/01     
- inż. Stanisławowi Kaczmarkowi nr członkowski WKP/BO/1886/01
- dr inż. Januszowi Karlikowskiemu nr członkowski WKP/BO/1033/03
- inż. Ryszardowi Kowalskiemu nr członkowski WKP/BO/2393/01
- mgr inż. Witoldowi Łabno nr członkowski WKP/BO/2874/01
- dr hab. inż. Arkadiuszowi Madajowi nr członkowski WKP/BO/6877/02
- dr inż. Andrzejowi Plamowskiemu nr członkowski WKP/BD/3965/01
- inż. Andrzejowi Proniowi nr członkowski WKP/IS/7144/02
- techn. Markowi Schmidtowi nr członkowski WKP/IS/4443/01
- mgr inż. Piotrowi Szczepankowi nr członkowski WKP/IE/6979/02
- prof. dr hab. inż. Witoldowi Wołowickiemu nr członkowski WKP/BD/5694/01
- mgr inż. Piotrowi Żywicy nr członkowski WKP/BO/5965/01

10) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:
- mgr inż. Bogusławowi Orłowi nr członkowski ŁOD/BO/1520/02
- inż. Ryszardowi Kanieckiemu nr członkowski ŁOD/BO/1200/02
- inż. Bogdanowi Krawczykowi nr członkowski ŁOD/BO/3666/03
- Janowi Mędoniowi nr członkowski ŁOD/BO/4873/03
- Kazimierzowi Kucharskiemu nr członkowski ŁOD/BO/0765/02
- mgr inż. Janowi Gumiennemu nr członkowski ŁOD/BO/1660/02
- inż. Wojciechowi Drozdkowi nr członkowski ŁOD/BO/1369/02

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.