Uchwała nr  30/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 15 grudnia 2010r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Rady Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- inż. James Jurczykowi – nr członkowski SLK/BO/0832/02
- inż. Kazimierzowi Drzewieckiemu – nr członkowski SLK/BO/4625
- dr inż. Henrykowi Nowakowi – nr członkowski SLK/BO/2346/01

Srebrną:

- inż. Janowi Niesytowi – nr członkowski SLK/IS/0454/01

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- inż. Tadeuszowi Kanasowi – nr członkowski ZAP/BD/2087/01

3) Na wniosek Okręgowej Rady Lubelskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- dr. hab. inż. Janowi Kukiełce – nr członkowski LUB/BD/1434/01
- tech. Józefowi Wiesławowi Pomykale – nr członkowski LUB/BM/0673/01

Srebrną:

- inż. Marii Elżbiecie Klimek – nr członkowski LUB/IS/2079/01
- mgr inż. Zbigniewowi Szepietowskiemu – nr członkowski LUB/BM/0288/01
- mgr inż. Zdzisławowi Misztalowi – nr członkowski LUB/BD/1436/01
- mgr inż. Wiesławowi Bocheńczykowi – nr członkowski LUB/IS/2078/01
- mgr inż. Dariuszowi Flakowi – nr członkowski LUB/BD/0766/01
- tech. Zbigniewowi Dobrowolskiemu – nr członkowski LUB/BM/1251/01

4) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Warmińsko-Mazurskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- inż. Teresie Siemiątkowskiej – nr członkowski nr WAM/BO/2387/01
- inż. Teresie Malentowicz – nr członkowski WAM/BO/1598/01
- mgr inż. Krzysztofowi Piotrowskiemu – nr członkowski WAM/IE/2067/01
- inż. Grzegorzowi Drzycimskiemu – nr członkowski WAM/BD/0518/01
- mgr inż. Piotrowi Ziółkowskiemu – nr członkowski WAM/IE/3286/02
- dr. inż. Jackowi Zabielskiemu – nr członkowski WAM/BO/3039/01

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.