Uchwała nr  26/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 października 2010r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- mgr inż. Stanisławowi Zielińskiemu – nr członkowski SWK/BD/0813/01
- mgr inż. Edmundowi Pieniążkowi – nr członkowski SWK/BO/0509/01
- dr inż. Stefanowi Szałkowskiemu – nr członkowski SWK/BO/0671/01

Srebrną:

- mgr inż. Bolesławowi Balcerkowi – nr członkowski SWK/BD/0008/01
- inż. Antoniemu Bilskiemu – nr członkowski SWK/IS/1764/01
- mgr inż. Jackowi Bojarowiczowi – nr członkowski SWK/BD/0043/01
- mgr inż. Elżbiecie Chociaj – nr członkowski SWK/IS/0066/01
- mgr inż. Wiesławie Czech-Morawskiej – nr członkowski SWK/IS/ 0091/01
- mgr inż. Tomaszowi Mierzwie – nr członkowski SWK/IS/0896/01
- mgr inż. Stanisławowi Rozin – nr członkowski SWK/BO/0564/01
- mgr inż. Jerzemu Wronie – nr członkowski SWK/BO/1215/01

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.