załącznik do uchwały: U nr 8/P/10
załącznik do uchwały: U nr 9/P/10
regulamin KUDZ PIIB do U nr 9/P/10

Uchwała nr 24/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 października 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza uchwały Prezydium Krajowej Rady z dnia 22 września 2010 r.:  
1.    Uchwałę nr 8/P/10 w sprawie zmiany w Uchwale nr 3/P/10 Prezydium Krajowej Rady PIIB
2.    Uchwałę nr 9/P/10 w sprawie zmian w Uchwale nr 4/P/10 Prezydium Krajowej Rady PIIB.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.