Uchwała nr 14/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 19 maja 2010r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1

1) Na wniosek IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:


- mgr inż. Annie Zaniat – nr członkowski SLK/BD/7062/01
- inż. Dariuszowi Spiechowiczowi – nr członkowski SLK/BO/5240/02
- mgr inż. Małgorzacie Matejko – nr członkowski SLK/BO/0061/01

Złotą:

- inż. Edmundowi Janic – nr członkowski SLK/BO/1145/02

2) Na wniosek IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Świętokrzyskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Ewie Maruszak – nr członkowski SWK/BO/0397/01
- mgr inż. Małgorzacie Sławińskiej – nr członkowski SWK/BD/1367/01

3) Na wniosek IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Lubelskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:


- inż. Januszowi Fronczykowi – nr członkowski LUB/BO/1813/01
- inż. Bogumile Błaszczyk – nr członkowski LUB/BD/1971/01

4) Na wniosek IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Podlaskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:


- inż. Tadeuszowi Andrzejowi Maciakowi – nr członkowski PDL/BD/0855/01
- mgr inż. Elżbiecie Rusiłowskiej – nr członkowski PDL/IE/1272/01
- mgr inż. Markowi Wojnarowskiemu – nr członkowski PDL/IE/1681/01

5) Na wniosek IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Pomorskiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:


- mgr inż. Józefowi Piotrowiczowi – nr członkowski POM/BD/3844/01
- inż. Krzysztofowi Gołaszewskiemu – nr członkowski POM/BO/1285/01
- mgr inż. Tadeuszowi Mazurkiewiczowi – nr członkowski POM/WM/3109/01

6) Na wniosek IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Podkarpackiej  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Tadeuszowi Czechowi – nr członkowski PDK/BO/0793/01
- inż. Jerzemu Lechwackiemu – nr członkowski PDK/BD/1750/01
- mgr inż. Janowi Południakowi – nr członkowski PDK/IE/1470/01

Złotą:

- inż. Stanisławie Mazur – nr członkowski PDK/BO/0828/01

7) Na wniosek IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:


- inż. Edwardowi Więckowskiemu – nr członkowski LBS/IE/1162/01

8) Na wniosek IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- mgr inż. Kazimierzowi Krzemińskiemu – nr członkowski ZAP/BO/0369/01
- mgr inż. Bogdanowi Siudowskiemu – nr członkowski ZAP/BO/2383/01

Srebrną:


- mgr inż. Sylwii Łozowskiej – nr członkowski ZAP/BO/1859/01
- inż. Kazimierze Erecińskiej – nr członkowski ZAP/IS/0797/01

9) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Markowi Krzyżanowskiemu – nr członkowski KUP/BO/1237/01

10) Na wniosek IX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-wyborczego Kujawsko-Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

-mgr inż. Michałowi Brochockiemu – nr członkowski KUP/BO/0188/01

Srebrną:

- mgr inż. Franciszkowi Gładykowskiemu – nr członkowski KUP/IE/0566/01
- inż. Bruno Bronkau – nr członkowski KUP/IE/0190/01
- mgr inż. Janowi Guzikowi – nr członkowski KUP/IE/0697/01

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.