Uchwała nr 40/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Marianowi Dolipskiemu – nr członkowski SWK/BM/0104/01
- mgr inż. Romanowi Desce – nr członkowski SWK/BD/1405/01
- mgr inż. Ryszardowi Góreckiemu – nr członkowski SWK/IE/0971/01
- mgr inż. Ewie Banaczkowskiej – nr członkowski SWK/BO/1891/01
- mgr inż. Ewie Skibie – nr członkowski SWK/BO/1469/01
- tech. Włodzimierzowi Olszewskiemu – nr członkowski SWK/BD/1357/01
- mgr inż. Zdzisławowi Kozerze – nr członkowski SWK/WM/0875/01

2) Na wniosek Okręgowej Rady Świętokrzyskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Tadeuszowi Durakowi – nr członkowski SWK/BO/1631/01

Złotą:

- mgr inż. Marianowi Skawińskiemu – nr członkowski SWK/BM/0609/01


3) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Podkarpackiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- mgr inż. Bogumiłowi Surmiakowi – nr członkowski PDK/BO/0621/01

Srebrną:

- dr inż. Grzegorzowi Bajorkowi – nr członkowski PDK/BO/0011/01
- mgr inż. Bogusławowi Kubitowi – nr członkowski PDK/IE/1391/01
- mgr inż. Janinie Marć – nr członkowski PDK/BO/0396/01
- mgr inż. Tomaszowi Michalskiemu – nr członkowski PDK/BO/0417/01
- inż. Andrzejowi Ostrowskiemu – nr członkowski PDK/BO/0474/01
- mgr inż. Józefowi Warchołowi – nr członkowski PDK/IS/1186/01
- dr hab. inż. Szczepanowi Wolińskiemu – nr członkowski PDK/BO/0738/01
- mgr inż. Piotrowi Kopczykowi – nr członkowski PDK/BM/2081/01
- mgr inż. Lechowi Krupińskiemu – nr członkowski PDK/BD/1738/01
- inż. Andrzejowi Tarczyńskiemu – nr członkowski PDK/IS/1173/01
- inż. Tadeuszowi Biedzie – nr członkowski PDK/IS/0892/01
- inż. Mariannie Krupie – nr członkowski PDK/BD/1737/01
- inż. Jerzemu Kubińskiemu – nr członkowski PDK/IE/1390/01
- mgr inż. Edwardowi Łukawskiemu – nr członkowski PDK/BD/1760/01
- inż. Władysławowi Wdowiakowi – nr członkowski PDK/BO/0703/01
- mgr inż. Stanisławowi Falkowskiemu – nr członkowski PDK/IS/0942/01


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.