Uchwała nr 39/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Opolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Srebrną:

- mgr inż. Eugeniuszowi Skorupińskiemu – nr członkowski OPL/BO/1823/02
- mgr inż. Zygmuntowi Brzostowskiemu – nr członkowski OPL/BD/0881/01
- mgr inż. Zbigniewowi Gwizdkowi – nr członkowski OPL/IE/1660/02
- mgr inż. Ryszardowi Kraus – nr członkowski OPL/IE/0838/01
- mgr inż. Leonowi Musiołowi – nr członkowski OPL/BD/0397/01
- dr inż. Henrykowi Nowakowi – nr członkowski OPL/BO/1357/01
- mgr inż. Marianowi Pinderze – nr członkowski OPL/BT/0188/04
- mgr inż. Andrzejowi Piotrowskiemu – nr członkowski OPL/IS/0115/01
- mgr inż. Markowi Tenczyńskiemu – nr członkowski OPL/IS/0699/02


2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:


Srebrną:

- mgr inż. Ryszardowi Żakowskiemu – nr członkowski MAP/BD/1401/01
- mgr inż. Grażynie Skoplak – nr członkowski MAP/BD/2514/01
- mgr inż. Mirosławowi Boryczce – nr członkowski MAP/BO/0214/04
- mgr inż. Zbigniewowi Kot – nr członkowski MAP/WM/4429/01
- mgr inż. Andrzejowi Legutki – nr członkowski MAP/BO/4253/01
- mgr inż. Katarzynie Gogoli – nr członkowski MAP/BO/3729/01
- mgr inż. Gabrieli Guzik – nr członkowski MAP/IS/0231/04
- mgr inż. Krzysztofowi Łukasikowi – nr członkowski MAP/BO/2886/01
- mgr inż. Krzysztofowi Majdzie – nr członkowski MAP/IE/0026/01
- mgr inż. Andrzejowi Drożdż – nr członkowski MAP/IE/2946/01
- mgr inż. Krzysztofowi Janusz – nr członkowski MAP/IE/3250/01
- mgr inż. Krzysztofowi Seweryn – nr członkowski MAP/BO/3283/01
- mgr inż. Małgorzacie Trębacz-Piotrowskiej – nr członkowski MAP/BO/2792/01
- mgr inż. Krystynie Duraczyńskiej – nr członkowski MAP/IS/5481/01
- mgr inż. Małgorzacie Borsukowskiej-Stefaniczek – nr członkowski MAP/BO/4156/01
- mgr inż. Stanisławowi Chrobakowi – nr członkowski MAP/BO/1150/01
- mgr inż. Elżbiecie Gabryś – nr członkowski MAP/BO/0225/03
- mgr inż. Piotrowi Kutyńskiemu – nr członkowski MAP/BM/2532/01
- mgr inż. Elżbiecie Jastrzębskiej – nr członkowski MAP/BO/6555/02
- mgr inż. Wiktorii Konczewskiej – nr członkowski MAP/IS/3104/01
- mgr inż. Jerzemu Rasińskiemu – nr członkowski MAP/IS/2904/01
- mgr inż. Janinie Wisor-Pronobis – nr członkowski MAP/BO/1823/01
- mgr inż. Zbigniewowi Braś – nr członkowski MAP/BO/0259/01
- mgr inż. Ryszardowi Damijan – nr członkowski MAP/IE/4971/01
- mgr inż. Krzysztofowi Dyk – nr członkowski MAP/BO/4610/01
- mgr inż. Krzysztofowi Klass – nr członkowski MAP/BO/0965/01
- mgr inż. Tadeuszowi Szmigiel – nr członkowski MAP/IS/5043/01
- mgr inż. Mieczysławowi Wiśniewskiemu – nr członkowski MAP/WM/0458/01
- mgr inż. Markowi Cabale – nr członkowski MAP/IE/4975/01


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.