Uchwała nr 35/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 16 grudnia 2009r.
w sprawie zwołania IX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego
Polskiej Izby Inżynierów  Budownictwa


§ 1.

Na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  zwołuje IX Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie w dniach 18 i 19 czerwca 2010r.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.