Uchwała nr 34/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 października 2009r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

1) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:


Złotą:

- inż. Zdzisławowi Baranowskiemu – nr członkowski ZAP/BO/2209/01

Srebrną:


- inż. Bogusławowi Brochmannowi – nr członkowski ZAP/IS/0631/01
- mgr inż. Justynie Just – nr członkowski ZAP/BO/1345/01
- mgr inż. Dariuszowi Grochowiczowi – nr członkowski ZAP/BO/0135/01
- mgr inż. Adamowi Szyszko – nr członkowski ZAP/BO/1664/01
- mgr inż. Jarosławowi Kwietniowi – nr członkowski ZAP/IE/0301/01
- inż. Leszkowi Malecha – nr członkowski ZAP/BO/2326/01
- mgr inż. Henrykowi Demkowiczowi – nr członkowski ZAP/BO/0152/01
- mgr inż. Bronisławowi Gazińskiemu – nr członkowski ZAP/BO/1749/01
- mgr inż. Janinie Stachurze – nr członkowski ZAP/BO/3513/02
- mgr inż. Wiesławowi Szarkowskiemu – nr członkowski ZAP/BO/1462/01
- inż. Kazimierzowi Błaszczykowi – nr członkowski ZAP/BO/0379/04
- inż. Tomaszowi Sicińskiemu – nr członkowski ZAP/IS/2712/01

2) Na wniosek Okręgowej Komisji Rewizyjnej Łódzkiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:

Złotą:

- mgr inż. Romanowi Cichoszowi – nr członkowski ŁOD/BO/0444/02

Srebrną:


- mgr inż. Piotrowi Filipowiczowi – nr członkowski ŁOD/BO/0222/02
- techn. Ryszardowi Gierakowi – nr członkowski ŁOD/BO/0950/02
- mgr inż. Kazimierzowi Jakubowskiemu – nr członkowski ŁOD/IE/1186/02
- inż. Romanowi Kostyle – nr członkowski ŁOD/IS/1440/02
- inż. Tadeuszowi Miksie – nr członkowski ŁOD/BO/0525/02
- mgr inż. Piotrowi Parkitnemu – nr członkowski ŁOD/BO/1150/02
- inż. Adamowi Różyckiemu – nr członkowski ŁOD/IS/1403/02
- dr inż. Danucie Ulańskiej – nr członkowski ŁOD/BO/0333/02
- inż. Wiesławowi Sienkiewiczowi – nr członkowski ŁOD/BO/0002/02
- mgr inż. Januszowi Skupińskiemu – nr członkowski ŁOD/IS/1433/02
- mgr inż. Grażynie Orzeł – nr członkowski ŁOD/IS/1521/02
- mgr inż. Andrzejowi Lipińskiemu – nr członkowski ŁOD/IS/2476/02
- mgr inż. Andrzejowi Krzesińskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/1704/02
- mgr inż. Tadeuszowi Gruszczyńskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/0607/02
- mgr inż. Stanisławowi Wojciechowskiemu – nr członkowski ŁOD/WM/1354/02
- mgr inż. Krzysztofowi Wernerowi – nr członkowski ŁOD/BO/1302/02
- mgr inż. Juliuszowi Kopytowskiemu – nr członkowski ŁOD/BO/0124/02
- inż. Wojciechowi Hanuszkiewiczowi – nr członkowski ŁOD/BO/1227/02
- inż. Jackowi Kałuszce – nr członkowski ŁOD/BO/1437/02
- mgr inż. Beacie Ciborskiej – nr członkowski ŁOD/BO/0982/02
- inż. Zofii Kosz-Koszewskiej – nr członkowski ŁOD/BM/3388/03
- mgr inż. Zbigniewowi Cichońskiemu – nr członkowski ŁOD/IS/2504/02
- mgr inż. Bogdanowi Wrzeszcz – nr członkowski ŁOD/IS/0989/02
- mgr inż. Janowi Gałązce – nr członkowski ŁOD/BM/1062/02
- mgr inż. Henrykowi Małasińskiemu – nr członkowski ŁOD/IE/0893/02


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.