Uchwała nr 32/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 14 października 2009r.
w sprawie nadania odznak honorowych
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa


Na podstawie § 6 ust. 1 Statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz § 3 Trybu nadawania Odznaki Honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 23 czerwca 2007r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1

Na wniosek Okręgowej Rady Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyznaje Odznakę Honorową Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa następującym osobom:


Srebrną:


- dr inż. Janowi Strzałce – nr członkowski MAP/IE/0524/04
- mgr inż. Halinie Pasich – nr członkowski MAP/BO/0831/01
- inż. Piotrowi Ostapiec – nr członkowski MAP/IS/1323/01
- mgr inż. Wiesławowi Smorońskiemu – nr członkowski MAP/BO/0852/01
- mgr inż. Kazimierzowi Podkówce – nr członkowski MAP/BO/6656/02
- mgr inż. Mieczysławie Żołądź – Drzyżdżyk – nr członkowski MAP/WM/2801/01
- mgr inż. Bogdanowi Niżnikowi – nr członkowski MAP/IE/5019/01
- mgr inż. Romanowi Furmanowi – nr członkowski MAP/IS/1040/01
- mgr inż. Grażynie Czopek – nr członkowski MAP/BM/5682/02
                                                

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.