Załącznik nr 1

 

Uchwała nr 20/R/07

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 października 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia wzoru odznaki honorowej
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Na podstawie Uchwały Nr 20/07 VI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, ustala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się wzór odznaki honorowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przedstawiony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.