Uchwała nr  37/R/06

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie zatwierdzenia korekty budżetu PIIB na rok 2006

 

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza korektę budżetu PIIB na rok 2006 .

 

Korekta obejmuje następujące pozycje budżetu:

  1. zwiększa się poz. 2.2 „Wyposażenie biura – zakupy i utrzymanie” o kwotę 40.000 zł do kwoty 210.000,00 zł
  2. zmniejsza się poz. 2.5 „Płace , ryczałty , ekwiwalenty” o kwotę 40.000 zł do kwoty 1.600.000 zł
  3. zwiększa się poz. 2.6 „Delegacje i koszty transportu” o kwotę 100.000 do kwoty 400.000 zł
  4. zwiększa się poz. 2.7 „Inżynier Budownictwa” o kwotę 80.000 zł do kwoty 2.050.000 zł
  5. zwiększa się poz. 2.8 „Koszty zjazdu” o kwotę 65.000 zł do kwoty 245.000 zł
  6. zmniejsza się poz. 2.9 „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 65.000 zł do kwoty 85.000 zł
  7. zmniejsza się poz. 2.11 „Koszty promocji i współpracy zagranicznej” o kwotę 80.000 zł do kwoty 70.000 zł
  8. likwiduje się poz. 2.12 „Rezerwa”

Ogólna kwota preliminowanych wydatków 6.020.000 zł nie ulega zmianie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia