Załączniki:
Załącznik nr 1Uchwała nr 35/R/06

 

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie odpowiedzi na wnioski zgłoszone

na zjazdach okręgowych

oraz  i na V Krajowym Zjeździe PIIB w 2006 roku

 

 

 

Krajowa Rada PIIB akceptuje zestawienie przygotowane przez Komisję Uchwał i Wniosków zawierające odpowiedzi na wnioski skierowane do organów Krajowej Izby. Zestawienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.