Uchwała nr 29/R/06

 

Krajowej Rady

 

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 20 września 2006 roku

 

w sprawie zmiany do ustawy – Prawo budowlane

dotyczącej rzeczoznawców

 

 

§ 1

 

Krajowa Rada w przeświadczeniu, że rzeczoznawcą nie powinna być osoba nie posiadająca uprawnień budowlanych, zobowiązuje Przewodniczącego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do wystąpienia do Ministra Budownictwa oraz Sejmowej Komisji Infrastruktury z inicjatywą dokonania zmian w Ustawie Prawo Budowlane w tym zakresie.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.