UCHWAŁA  nr 36/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 21 grudnia 2005 r.

 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza  uchwałę Prezydium Krajowej Rady z dnia 7 grudnia  2005 r.:

 

 

·        38/P/05 w sprawie zatwierdzenia zmian personalnych w Radzie Nadzorczej Wydawnictwa PIIB „Inżynier Budownictwa”

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.