UCHWAŁA  nr 35/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 5 października 2005 r.

 

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza następujące uchwały Prezydium Krajowej Rady z dnia 14 września 2005r. :

 

1.    28/P/05 z dnia 14 września 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały

 

2.    29/P/05 w sprawie wynagrodzenia dla członków zespołu sprawdzającego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej ds. uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców w budownictwie