Uchwała nr 38/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 21 grudnia 2005 roku

 

w sprawie zatwierdzenia korekty budżetu PIIB na rok 2005

 

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza korektę budżetu PIIB na rok 2005 wg załącznika.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.