Uchwała nr 37/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie

 

zatwierdzenia wydatków  na czasopismo PIIB

„Inżynier Budownictwa” w roku 2006

 

§ 1

 

Krajowa Rada PIIB  uchwala zakup w 2006 roku czasopisma „Inżynier Budownictwa”  za 1,50 zł (słownie: jeden zł i 50/100) + VAT za jeden numer.

 

§ 2

 

Okręgowe Rady Izb Inżynierów Budownictwa  zakupią czasopismo „Inżynier Budownictwa” za kwotę 1,00zł (słownie: jeden zł i 00/100)  + VAT za jeden numer .

 

§ 3

 

Pozostałą kwotę:   0,50 zł + VAT oraz koszty dystrybucji do członków poniesie Krajowa Rada PIIB.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.