Uchwała 21/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 grudnia 2004 w sprawie

wystąpień organów Izby  do władz administracyjno-rządowych

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stwierdzając, że indywidualne wystąpienia organów Krajowej i Okręgowych Izb bezpośrednio do władz administracyjno-rządowych osłabiają możliwość wprowadzenia zmian do nowelizowanych aktów prawnych, postanawia, co następuje:

§1

 

Dokonuje się rekonstrukcji Komisji Prawno-Regulaminowej.

 

§ 2

 

W skład Komisji Prawno-Regulaminowej wejdą przedstawiciele Okręgowych Izb pełniący jednocześnie funkcję przewodniczących okręgowych zespołów prawno-regulaminowych.

 

§ 3

 

Zobowiązuje się wszystkie organy Krajowej Rady i Okręgowych Izb do zgłaszania wniosków i postulatów wyłącznie do Komisji Prawno-Regulaminowej.

 

§ 4

 

Komisja Prawno-Regulaminowa jest zobowiązana do informowania  Krajowej Rady  o wypracowanym jednolitym stanowisku.

 

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.