Uchwała 20/R/04

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 grudnia  2004 roku w sprawie

korekty budżetu na rok 2004

 

Na wniosek Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia:

 

 

1.    W budżecie na rok 2004:

·        Zwiększyć przychody w poz. 1.2  - Odsetki od lokat depozytów z tytułu ubezpieczenia OC - o kwotę 180 tys. zł do kwoty 380 tys. zł.

·        Rozwiązać rezerwę w wysokości 220 tys. zł.

·        Zwiększyć pozycję 2.7 budżetu  - Koszty biuletynu informacyjnego-  w roku 2004 o kwotę 400 tys. zł (180 tys. zł + 220 tys. zł) do kwoty 1.900 tys. zł.

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.