Uchwała nr 15/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 4 sierpnia 2004 roku

w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady PIIB

 

 

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierow Budownictwa zatwierdza następujące uchwały Prezydium Krajowej Rady:

 

- z dnia 2 czerwca 2004 roku

1.    6/P/04 – W sprawie zasad pomocy koleżeńskiej

2.    7/P/04 – W sprawie potwierdzenia uchwały Zjazdu Podlaskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o liczbie delegatów na III Krajowy Zjazd

3.    8/P/04 – W sprawie członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów budownictwa majstrów budowlanych

 

- z dnia 30 czerwca 2004 roku

4.    9/P/04 – w sprawie uchylenia uchwały nr 6/P/04 Prezydium KR PIIB z dnia 2 .06.2004 r.

5.    10/P/04 – W sprawie zawieszenia postępowania odwoławczego dotyczącego p. Alojzego BASTKA

6.    11/P/04 – W sprawie przedstawicieli PIIB w Spółce Wydawniczej

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.