Załączniki:
Legitymacja dla członków Krajowej Rady i jej organów.Uchwała 5/R/04

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 marca 2004 r.

w sprawie zatwierdzenia wzoru  legitymacji

dla członków Krajowej Rady i jej organów

 

 

 

 

§ 1

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdza załączony wzór legitymacji dla swych członków i członków organów Izby.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.