Uchwała nr 41/R/03

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 17 grudnia 2003 r.

w sprawie zwołania i przygotowania

III Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego

Polskiej Izby Inżynierow Budownictwa

 

 

§ 1

Krajowa Rada PIIB postanawia zwołać w dniach 18-19 czerwca 2004 roku w Warszawie III Krajowy Zjazd Sprawozdawczy  Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

§ 2

Ustala się następujący terminarz przygotowania Zjazdu:

  1. Sprawozdania organów PIIB:

-    Krajowej Rady obejmować będzie okres - od I Zjazdu do końca 2003 roku

- Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,   Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej – rok kalendarzowy 2003.

 

  1. Sprawozdanie Krajowej Rady zawierać będzie materiały:

-  Komisji Prawno-Regulaminowej (kol.J.Rymsza)

-  Komisji d/s Doskonalenia Zawodowego (kol.M.Persona)

-  Komisji Uchwał i Wniosków II Zjazdu (kol.S.Wójcik)

- organizacji międzynarodowych i współpracy z zagranicą (kol.W.Radomski)

- sprawozdanie finansowe za rok 2003 (kol.A.Jaworski).

  1. Sprawozdania zostaną opracowane do dnia 15 kwietnia 2003 r.
  2. Zasady gospodarki finansowej i budżet na rok 2005 zostaną przygotowane przez Skarbnika do dnia 15 kwietnia 2004 roku.
  3. Prezydium Krajowej Rady przyjmie sprawozdania organów, zasady finansowania i budżet na rok 2005 w dniu 5 maja 2004 r.
  4. Krajowa Rada przyjmie sprawozdania organów, zasady finansowania i budżet na 2005 r. w dniu 19 maja 2004 r.

Krajowa Rada w dniu 19 maja 2004 r. rozpatrzy wnioski zgłoszone na zjazdach okręgowych. Wnioski przedstawią przewodniczący rad okręgowych. Na tej podstawie Komisja Prawno-R+5egulaminowa przedstawi do Komisji Wnioskowej Zjazdu projekt uchwały III Zjazdu.