Uchwała nr 40/R/03

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 listopada 2003 roku

w sprawie dopłaty do zakupionego

numeru „Przeglądu Budowlanego”

 

 

 

§ 1

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na uiszczenie dopłaty w wysokości 44 tys. 892 zł , czyli 20% ponad kwotę zaplanowaną, za numer lipcowo-sierpniowy „Przeglądu Budowlanego” w związku ze zwiększoną o 20% objętością czasopisma.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.