Uchwała nr 36/R/03

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 19 listopada 2003 roku

w sprawie utrzymania w mocy uchwały nr 25/R/2003 Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów budownictwa z dnia 27.08.2003  zawieszającej w prawach członka

Pana Czesława KRAJEWSKIEGO

 

 

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa  utrzymuje w mocy uchwałę nr 25/R/2003 Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27.08.2003 roku zawieszającą w prawach członka Izby

pana Czesława KRAJEWSKIEGO zam. w Redzie.

 

 

U z a s a d n i e n i e

 

Pan Czesław KRAJEWSKI nie uiścił opłat członkowskich.