Uchwała Nr 6/R/2002
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 11 grudnia 2002r.
w sprawie książki praktyki zawodowej

Na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Krajowa Rada postanawia:

1. Książka praktyki zawodowej zostanie przygotowana i wydrukowana na koszt Krajowej Rady.
2. Wydane i zarejestrowane dotychczas książki praktyki zawodowej będą uznawane przez Okręgowe Komisje Kwalifikacyjne.