Uchwała Nr 5/R/2002

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 listopada 2002r.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uważa za wskazane przeprowadzanie konkursu na znak graficzny Izby. Dla zwycięzcy konkursu ustala się nagrodę w wysokości 4000 zł i upoważnia Prezydium KR do powołania Sądu Konkursowego.