Uchwała Nr 4/R/2002

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 13 listopada 2002r.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uważa za wskazane poinformowanie organów administracji samorządowej o prawach i obowiązkach Izby. Pismo do samorządu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Plik inf_do_samorzadow.doc